Overheden kampen met regelmaat met maatschappelijke doelstellingen waarvoor geen kennis, kunde of wil is om hier zelf op in te spelen. Hiervoor worden in sommige gevallen subsidies uitgezet om de samenleving te stimuleren dergelijke doelstellingen op te pakken.
De term subsidie is om die reden net zo breed als de maatschappelijke doelstellingen van elke overheidsinstantie die in Nederland werkzaam is. Dat kunnen ook Europese instellingen zijn.

Onder andere door het feit dat Nederland een gedecentraliseerde overheid heeft zijn subsidies in de praktijk erg slecht vindbaar en bevatten weinig uniformiteit. Voor veel ondernemers is het daarom te veel gedoe om zich door subsidieverordeningen een weg te banen.
ConsultantBos doet voor geïnteresseerden altijd een quickscan zonder bijkomende verplichtingen. Dat is voor ons stukken minder werk dan voor de gemiddelde ondernemer en dat doen wij graag voor de goede zaak.