• We verzamelen alleen gegevens waartoe we wettelijk verplicht zijn of die nodig zijn voor het functioneren van de website.
  • We verkopen of verstrekken geen gegevens aan derden.
  • Wij gebruiken geen beeldmateriaal dat zonder toestemming kan worden herleid naar (oud)klanten.  

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem contact met ons op